cz pl

Pesticidy

Pesticidy v čínských bylinách? V našich se jich obávat nemusíte.

Možná jste se již někde setkali s články, které popisují údajné nebezpečí plynoucí ze zvýšené hladiny pesticidů v čínských bylinách. Je to citlivé a nesmírně důležité téma. Pro terapeuta je zdraví pacientů naprosto prioritní záležitostí a důvěra v nezávadnost předepisovaných bylinných směsí nekompromisní nutností, protože v okamžiku ztráty důvěry v bezpečnost bylin je není možné předepisovat.

Co jsou to vlastně pesticidy?

Pesticidy představují širokou a různorodou skupinu látek používaných v zemědělství pro ochranu plodin před škůdci z řad mikroorganismů, hmyzu, živočichů a nežádoucích rostlin. Díky plošnému využívání zasahují významnou část životního prostředí, kde následně mohou narušovat stabilitu ekosystémů (pouze cca 65 % zasáhne rostliny, zatímco 25% se dostane do půdy a 10% se odpaří). Bohužel se reálně často nadužívají či nevhodně používají a tím ještě dále stoupá jejich nebezpečnost pro životní prostředí. Negativní dopady se mohou objevit až po delším období několika let, navíc momentálně neznáme efekt působení jednotlivých aktivních látek a jejich metabolitů ve směsích.
 

Proto byliny, které dovážíme, KONTROLUJEME.