cz pl

Reklamační řád

Reklamace poškozených zásilek přes Českou poštu:

Něco je s vaší zásilkou v nepořádku? To nás vážně moc mrzí. K rozesílání zásilek používáme služby České pošty. Pokud se vám balík již nezdá při převzetí – vypadá jakkoliv poškozeně, tak jej prosím raději rovnou odmítněte. Ovšem někdy se takový balík tváří úplně normálně a až doma po rozbalení se ukáže poškození produktů uvnitř. I toto se dá řešit. Do dvou dnů můžete u České pošty uplatnit svou reklamaci.

Připojujeme doslovný návod na „Reklamaci dodané zásilky s poškozením nebo úbytkem obsahu“:

„Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu, může uplatnit reklamaci na kterékoliv poště. Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky. Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. Adresát má také možnost tento stav hodnověrně doložit jiným způsobem.“

Přejeme vám, abyste tento návod nikdy nepotřebovali a naše zásilky vás vždy zastihly celé.

 

Reklamace poškozených zásilek přes DPD:

Připojujeme doslovný návod na „Jak správně reklamovat zásilku“ 

Dostal se k Vám poškozený balíček nebo jste vadu způsobenou přepravou zjistili až po otevření? To nás moc mrzí. Máme pro Vás návod, jak v takových situacích postupovat, aby se vše co nejrychleji vyřešilo.

Přivezli mi balíček a zjistil(a) jsem že:

Přepravní obal je na první pohled poničený nebo zdeformovaný.

V případě, že vám kurýr přivezl poškozený balíček, máte plné právo ho odmítnout. Zároveň ale můžete balíček přijmout, sepsat s kurýrem formulář Zápis o škodě (pokud již není sepsaný z depa) a zkontrolovat, zda nedošlo k porušení jeho obalu. Pokud je zboží poškozeno, můžete balíček rovnou vrátit kurýrovi a poté nás kontaktujte, abychom reklamaci vyřídili.

Přepravní obal je v pořádku, ale obsah je poškozený.

Pokud zjistíte, že je obsah balíčku poškozený, nejpozději do 2 dnů vyplňte formulář Zápis o škodě na www.dpd.cz/reklamace nebo kontaktujte přímo nás, abychom reklamaci vyřídili.