cz pl

Účinky

Ověřenost účinků

Čínská medicína je medicínou empirie – pozorování. Čínští lékaři měli možnost na velkém vzorku lidí ověřit tisíce různých bylinných kombinací. Byli to obvykle lidé velmi vzdělaní, kteří svá pozorování pečlivě zapisovali pro další generace následovníků. Vykonávání lékařského povolání bylo již tehdy vázáno na absolvování náročných zkoušek garantujících zvládnutí obtížné problematiky léčby.

Od vydání prvních učebnic čínské medicíny uplynulo již více než dva tisíce let. Současnost rovněž nezůstává pozadu. Je zdokumentována řada blahodárných účinků čínských bylinných směsí u chronicky nemocných, rekonvalescentů, konvenčně nevyléčitelných nemocných, sportovců, lidí s duševním přepětím, stresem, u civilizačních onemocnění. V naší "Kytici" naleznete pouze směsi, které prošly jak zkouškou času, tak sítem požadavků dnešní doby.

Neškodnost při kombinaci s užívanými léky 

Mnozí z vás, kteří vyhledáváte bylinnou léčbu, již užíváte farmakologické přípravky, tedy léky soudobé medicíny a často se ptáte, jestli se tyto dvě metody „nepoperou“. Během posledních desetiletí bylo ve světě provedeno nesčetné množství výzkumů a studií, které se touto otázkou zabývají. Setkáváme se s trendem „integrované medicíny“, tedy vzájemného doplňování se těchto dvou hlavních proudů. V tomto světle jsme i my provedli výběr vhodných bylinných směsí, u kterých nebyly popsány nežádoucí reakce s farmaky.

Děláme vše pro Vaši bezpečnost. Naším cílem je Vaše zdraví.

Neškodnost při dlouhodobějším používání

V tradiční čínské medicíně se pro léčivé rostliny užívá termín Yao. Tímto slovem se označuje i jídlo, pokud se podává upravené pro konkrétní somatotyp člověka či jeho onemocnění. Říká se, že tyto léčivky jsou prodlouženou rukou jídelníčku.

Léčivé byliny se v čínské medicíně dělí do tří skupin:

Při výběru bylinných směsí do e-shopu jsme kladli důraz na důkladnou kategorizaci těchto směsí, kdy u každého preparátu najdete návod k užívání. Dalším aspektem je zvykání si organizmu na bylinné preparáty. Nesouhlasíme například s propagací ženšenových preparátů, jakožto přípravku k celoživotnímu užívání. Podle tradiční čínské medicíny tím dochází k oslabování vlastní vitální energie organizmu, který poté bez tohoto „nakopnutí“ již nedokáže sám účinně fungovat a žádá o svou „dávku“. V našich návodech opět naleznete podrobný popis, který optimalizuje užívání směsí.